Forcyd & Startup In Residence

on februari 27, 2019

Forcyd werkt in het kader van het Startup in Residence programma in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan een proof of concept waarmee verschoningsgerechtigde informatie effectief uit digitale gegevens kan worden gefilterd, waardoor de opsporing snel kan worden voortgezet. Hierbij is het van belang dat de opsporing geen kennis kan nemen van het vertrouwelijke materiaal.

Advocaten, artsen, geestelijken en notarissen wisselen informatie uit met en hun cliënten/patiënten die vertrouwelijk is en ook vertrouwelijk moet kunnen blijven. Genoemde professionals en hun clienten/patiënten mogen dan ook weigeren deze informatie aan opsporingsinstanties te verstrekken. Dat noemen we “verschoningsrecht”.

In het kader van opsporingsonderzoeken worden soms grote hoeveelheden digitaal materiaal inbeslaggenomen (gegevensdragers en gegevens). Gedacht kan worden aan een groot onderzoek naar financieel-economische criminaliteit, waarbij een kopie wordt gemaakt van de server van een groot bedrijf, zodat de opsporingsinstanties naar informatie die zich daarop bevindt kunnen zoeken, zonder dat het bedrijf dagen, weken of zelfs maanden stil komt te liggen. Op dergelijke servers bevindt zich vaak ook verschoningsgerechtigd materiaal, zoals vertrouwelijk emailverkeer met een notaris of een juridisch stuk van een advocaat. Opsporingsambtenaren mogen in principe geen kennisnemen van die informatie; dat mag alleen een rechter-commissaris. Op dit moment komt het daarom met enige regelmaat voor dat een opsporingsonderzoek langere tijd stil komt te liggen, omdat eerst het verschoningsgerechtigd materiaal uitgefilterd moet worden door een rechter-commissaris voordat de opsporingsinstanties aan de slag kunnen.

Werken met zoektermen om de informatie uit te filteren levert te veel “false positives” (opsporingsinformatie gaat ten onrechte verloren) of “false negatives”(de opsporing neemt onterecht toch kennis van verschoningsgerechtigde informatie) op, waardoor zij dit niet voldoende effectief is. Door gebruik te maken van slimme en nieuwe technieken, waaronder machine learning, kan Forcyd een nauwkeurige filtering met een korte doorlooptijd realiseren, die voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van het Startup in Residence programma:
https://startupinresidence.com/

adminForcyd & Startup In Residence