eDiscovery

Identificatie, veiligstelling, verwerking, toepassing van geavanceerde analytics, review en productie van elektronisch opgeslagen data, ongestructureerd en gestructureerd.

Bij eDiscovery gaat het om het inzichtelijk maken van grote hoeveelheden data, veelal ter voorbereiding van een gerechtelijke procedure of andere vorm van geschillenbeslechting, maar steeds vaker ook om ‘compliance’ aan te tonen met bijvoorbeeld mededingingsregelgeving of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zo wakende toezichthouders voor te zijn en te blijven.

eDiscovery is het proces van identificatie, veiligstelling, verwerking, beoordeling en productie van elektronisch opgeslagen informatie. Het snel en effectief tot de kern van de zaak komen maakt daarbij het verschil.

Wij zijn leidend op het gebied van eDiscovery en in staat om de groeiende hoeveelheden ongestructureerde data (o.a. e-mails, Pdf’s en Office documenten) en gestructureerde data (databases, CRM en archieven) om te zetten in doorzoekbare informatie. Met behulp van geavanceerde analytische technieken, kunnen wij relevante informatie ontsluiten en deze presenteren en visualiseren in de vorm die het beste past bij de betreffende casus. Daarnaast helpen wij om het beoordelingsproces (review) zo gestroomlijnd en snel mogelijk te laten verlopen om uiteindelijk een (digitale) productie te maken die aansluit bij de wensen of voorwaarden van de wederpartij of toezichthouder.

Data culling & Early Case Assessment (ECA)

De juiste strategie bij het uitvoeren van een onderzoek is essentieel. Met een voor-analyse, ofwel Early Case Assessment (ECA), wordt uw dataset op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Dit helpt om snel de onderzoeksstrategie te kunnen bepalen. Door gebruik te maken van Forcyd’s geavanceerde technieken krijgt u relevante informatie over uw dataset, kunnen filters worden toegepast, worden duplicaten aangemerkt en irrelevante (systeem)bestanden uitgesloten, kunt u zien welke communicatiestromen in e-mailverkeer aanwezig zijn, krijgt u inzicht in de aan de orde zijnde onderwerpen, etc.

Wij helpen u met bijvoorbeeld het opstellen van effectieve zoektermen en begeleiden u bij het kiezen van de strategie gedurende het onderzoek. Met de juiste strategie kan de te onderzoeken dataset worden verkleind en de analyse efficiënter worden uitgevoerd.

Data hosting & online review

Wij bieden een eenvoudig te gebruiken ‘document review’-platform aan waarin documenten kunnen worden bekeken en beoordeeld aan de hand van een gestroomlijnde eDiscovery workflow – in eDiscovery ook wel document review genoemd. Ongeacht de grootte of complexiteit van het onderzoek kan dit reviewplatform naar wens worden ingericht en heeft u overal, via het internet, veilig toegang tot de documenten.

Datasets worden binnen korte tijd verwerkt en naar een van onze online platformen geüpload, zodat u (bijna) direct kunt beginnen met de review. Onze reviewplatformen maken het gebruik van geavanceerde analytics, inclusief ‘machine learning’, ‘predictive coding’ en ‘assisted redaction’, op een intuïtieve manier mogelijk. Tevens zijn ze voorzien van een volledige ‘audit trail’ zodat elke handeling in het onderzoek wordt vastgelegd.

Heeft u data uit een andere jurisdictie of andere specifieke eisen of wensen? Forcyd bezit gecertificeerde professionals die u van begin tot eind hierbij begeleiden. Samen met onze internationale partners zijn wij in staat om in een groot aantal jurisdicties uw data te verwerken en hosten.

Data room service

Bent u op zoek naar een beheerde en beveiligde ruimte waar meerdere partijen 24/7 via het internet toegang kunnen hebben tot dezelfde data, maar met verschillende rechten of doeleinden? Wij beschikken over dé diensten waarbij u, en de overige betrokken partij(en) veilig en gecontroleerd deze informatie kunnen delen. Wij maken deze digitale omgeving voor u gereed en samen met u wordt bepaald welke rechten aan de verschillende partijen worden toegekend. Hierbij kan de toegang tot documenten zelfs per gebruiker worden ingeregeld.

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

Wob-verzoeken

Met de Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur (Wob), en de Amerikaanse Freedom of Information Act (FOIA), heeft elke burger de mogelijkheid om op verzoek inzage te krijgen in informatie van de overheid. Als u als overheidsinstantie een Wob-verzoek krijgt is het van belang om ‘alle’ relevante informatie te verzamelen en te openbaren. Hierbij is het enerzijds belangrijk om geen informatie achter te houden, maar anderzijds ook niet te veel (privacygevoelige) informatie te publiceren. Wij helpen met het identificeren van de databronnen binnen uw IT-landschap, het veiligstellen, doorzoeken en het opleveren van de informatie volgens de gestelde eisen – met daarbij bijvoorbeeld ook geautomatiseerde ‘redaction’ (zwart lakken) van persoonsgegevens.

AVG-services

Sinds de AVG (internationaal bekend als de GDPR) op 25 mei 2018 van kracht is geworden, hebben burgers meer dan voorheen recht op bescherming van hun (persoons)gegevens. Voor bedrijven betekent dit niet alleen dat zij moeten zorgen voor goede beveiliging van deze gegevens, maar zij moeten er ook alles aan doen om te voorkomen dat deze gegevens onnodig openbaar gemaakt worden. Bij bijvoorbeeld een geschil of informatieverzoek van (buitenlandse) autoriteiten of overheden helpen wij u inzicht te krijgen in de persoonsgegevens binnen uw bedrijf. Wij ondersteunen u met advies en technologie om persoonsgegevens te identificeren en te ‘redacten’ (zwart te lakken) alvorens deze worden opgeleverd om te voldoen aan deze informatieverzoeken.

Geavanceerde analytics op ongestructureerde data

Forcyd beschikt over de laatste technologieën en technieken op het gebied van analytics. Hiermee kunnen wij u meer en nieuwere inzichten geven in uw data dan u zelf voor mogelijk had gehouden. Door het gebruik van clustering en ‘conceptual searching’ gaan wij verder dan het doorzoeken op alleen zoektermen en documenteigenschappen. Forcyd extraheert volledig geautomatiseerd entiteiten, valuta of creditcardgegevens uit documenten. Laat onze algoritmes de relevantie van documenten voorspellen op basis van trainingsets, of gebruik deze om binnen een mum van tijd persoonsgegevens te identificeren en ‘redacten’ (zwart te lakken).

eDiscovery projectmanagement en ondersteuning

Wij begeleiden u door de hele levenscyclus van eDiscovery in de breedste zin van het woord. Van identificatie tot productie en het projectmanagement die dit alles samenbrengt. Met hun jarenlange ervaring op dit gebied kunnen onze gecertificeerde specialisten u bijstaan bij het navigeren door complexe eDiscovery projecten en uitdagingen het hoofd bieden.

© Copyright – Forcyd B.V.

admineDiscovery