CYBER SECURITY

EDISCOVERY

DIGITAL FORENSICS

Forcyd

Wij geloven in digitale rechtvaardigheid voor alle partijen.

Digitaal bewijs is overal, in de telefoon die we gebruiken, de auto die we besturen, waar je ook heen gaat en wie je ontmoet.

Forcyd is de deskundige in het brede spectrum van Computer Forensics – eDiscovery – Managed Review. Wij bieden gedegen advies en brengen de juiste mensen met sterke technische kennis om u te helpen feit en fictie te onderscheiden.

Onze oplossingen variëren van datalek assessment en AVG rapportages tot end-to-end management van complexe (juridische) procedures en informatie verzoeken; ondersteund door de meest vooruitstrevende technologie. Uw crisis is onze business as usual.

Thema’s uitgelicht

Ontdek aan de hand van praktische voorbeelden de toegevoegde waarde van Forcyd. Onze thema’s zijn ook in uw sector, industrie of organisatie van toepassing.

Met de inwerkingtreding van de AVG bent u als bedrijf nog meer verantwoordelijk voor het verzamelen, opslaan en verwerken van alle persoonsgegevens…
Lees verder
Een inval door een toezichthouder komt bijna altijd onverwacht. Toezichthouders en opsporingsdiensten als de FIOD, KSA en ACM hebben hiervoor echter wél de nodige voorbereidingen getroffen…
Lees verder
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in Nederland van toepassing. Dit betekent tevens dat in de hele Europese Unie sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt…
Lees verder
Aan de hand van een klokkenluidersmelding kan het vermoeden ontstaan dat een (aantal) medewerker(s) steekpenningen zou hebben aangeboden om opdrachten voor uw bedrijf binnen te halen…
Lees verder
Elke burger heeft recht op informatie van de overheid, over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Als iemand informatie wil inzien kan een verzoek worden gedaan…
Lees verder
Wanneer de toezichthouder op de stoep staat of wanneer er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden, moet u vlug en doelgericht handelen. Hoe sneller u handelt, hoe beter u in staat bent om dataverlies…
Lees verder

© Copyright – Forcyd B.V.

adminHome